Studio Grafiki i Reklamy EFEKT

EnglishGermanPolishSlovak

Vyžiadajte si bezplatnú vizualizáciu a cenovú ponuku

Bezplatné oceňovanie a vizualizácia
vašej reklamy do 24 hodín!

Kontaktujte nás
Najčastejšie otázky:

Na nacenenie panela potrebujeme jeho cieľovú veľkosť (šírka a výška) a typ (z dibondu, v hliníkovom ráme, menu panel alebo textilný panel). POZNÁMKA Textilný panel nie je vhodný na vonkajšie použitie.

Na stanovenie ceny osvetlených písmen budeme potrebovať návrh loga/obsah písmen 1:1 alebo informácie o počte písmen a ich výške.

Áno, reklamy inštalujeme na základe predchádzajúcej dohody a ceny. Ak chcete zistiť konečné ocenenie, uveďte miesto inštalácie. Inštalujeme na celom Slovensku.

Áno, máme dobre rozvinutý logistický systém, ktorý nám umožňuje posielať každú formu reklamy našim zákazníkom nielen na Slovensku, ale v celej Európe.

Vyplňte formulár

    * Týmto dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov uvedených vo formulári na tieto účely: obchodný kontakt a konzultácie, zodpovedanie položených otázok, príprava a prezentácia obchodnej ponuky, prezentácia propagačných a marketingových materiálov týkajúcich sa ponuky spoločnosti Studio Grafiki i Reklamy EFEKT Jakub Olczyk Zároveň potvrdzujem, že som bol informovaný o tom, že správcom osobných údajov, ktoré som poskytol vo formulári, je spoločnosť Studio Grafiki i Reklamy EFEKT Jakub Olczyk so sídlom v Pacanove na ul. Rynek 8, a že osobné údaje budú spracované v súlade s podmienkami zákona z 29. augusta 1997. (v znení neskorších predpisov) o ochrane osobných údajov. Bol(a) som informovaný(á) o mojom práve na prístup k mojim osobným údajom, na ich opravu a vymazanie, ako aj o práve požadovať ukončenie spracúvania mojich osobných údajov.